Nauczanie informatyczne

Zdawać by się mogło, że informatyka to stosunkowo nowy dylemat w szkole, ale nic takiego, albowiem początkowe lekcje ujawniały się systematycznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas ćwiczenia toczyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w szerszy zasięg rąk komputery rozpoczęły trafiać w latach 80 XX wieku, wówczas komputery nastąpiły się globalne jak również ogólnodostępne, zwano je wtedy osobistymi kompami (PC). W roku 1985 pojawił się pierwszy ogólnodostępny program kształcenia informatyki w technikach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również autoryzowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne treningi w szkole były przeznaczone czołowo programowaniu pecetów, na okoliczność, iż nie było oprogramowania konsumpcyjnego oraz edukacyjnego a także nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy z czasem pojawiało się już software bardziej praktyczne, wtedy powiększało się zainteresowanie aplikacjami. Z kolei w szkole składano już rozszerzony nacisk na umiejętności odszukiwania oraz użytkowania notatek oraz tak też się robi po dzień dzisiejszy.